Sponsorer

Arla

Arla är med och satsar på Ostfestivalen år efter år för att värna om just svensk ost. I Sverige ägar man 12 mejerier som bland annat innefattar varumärken så som Arla Ko, Falbygdens, Kvibille m.fl.

Företaget är ett europeiskt mejerikooperativ, som ägs av 9 406 mjölkbönder i sju europeiska länder, var av 2 400 mjölkbönder i Sverige. Arlas mjölkbönder är både ägare till kooperativet och leverantörer av mjölken. Genom demokratin i den kooperativa företagsformen har de inflytande enligt den gamla principen: en medlem, en röst.

Läs mer på www.arla.se


Från Sverige

Ursprungsmärkningen Från Sverige är ny samarbetspartner till Ostfestivalen från och med 2022. Under Ostfestivalen vill Från Sverige-märkningen uppmärksamma den svenska ostens mervärden och värdet av att välja svensk ost i butiken och på restaurangen.  

All ost på Ostfestivalen är svenskproducerad, och bland utställarna finns flera företag som märker sina produkter med Från Sverige eller Mjölk från Sverige. Märket betyder att mjölken kommer från svenska kor och att osten även är förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.  

-På Ostfestivalen samsas storskaligt och småskaligt, och förutom goda ostar bidrar de till utveckling, jobb och produktion. Osten är viktig för de svenska mjölkbönderna och är nödvändig för att skapa bra lönsamhet framöver i det svenska lantbruket. Eftersom endast 4 av 10 ostar som vi äter i Sverige idag är svenskproducerade, ser vi en stor möjlighet att tillsammans med de svenska mejerierna öka den siffran. På Ostfestivalen vill vi uppmärksamma konsumenten om att de kan göra medvetna val av svensk ost, säger Ulrika Ekström, vd Svenskmärkning AB.   

Titta efter märket det betyder att varan är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. För vara med flera ingredienser gäller speciella regler. Om det finns kött, mjölk, ägg, fågel eller fisk i en vara är det alltid utan undantag svenskt! 

Läs mer på www.fransverige.se


Lantbrukarnas riksförbund

Lantbrukarnas Riksförbund är grundare av Ostfestivalen och är en politiskt obunden intresse- och företagarorganisation för företagare inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäringen och andra företagare som har sin bas i landsbygden. Dessa gröna näringar har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

LRF bedriver sin verksamhet på ett ärligt och ansvarsfullt sätt, med syfte att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur skapar man trovärdighet som vilar på demokratiska grunder och alla människors lika värde.

Man värnar om sina rötter i den svenska folkrörelsen och fokuserar på den enskilda medlemmens och kundens behov och förutsättningar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna.

Läs mer på www.lrf.se           

ICA

Sedan starten av Ostfestivalen 2014 har ICA varit en viktig partner och minst sagt varit bidragande till att festivalen vuxit och blivit vad den är i dag – ett mecka för alla som älskar och vill lära sig mer om svensk ost.

ICA:s bidrag till Ostfestivalen är betydande för möjligheten att fokusera på svensk ost. Genom att öronmärka ett ekonomiskt bidrag som oavkortat går till att subventionera medverkan för mindre svenska ostproducenter gör man det möjligt för dessa aktörer att delta till en betydligt lägre peng än vad som annars vore möjligt. Dessutom bidrar ICA stort med både kunskap och erfarenhet till Ostfestivalens projektgrupp, som utöver ICA även består av LRF, ARLA och Sveriges Gårdsmejerister.

-Ostfestivalen är årets roligaste tillställning och något vi ser framemot mycket varje år. Men bortsett från det har vi på ICA också ett långsiktigt mål i att vara med och stötta festivalen och det är att vi på sikt vill att konsumenten ska få upp ögonen för svensk ost som är lokalproducerad men också storskaligt producerad och därmed bredda utbudet av dessa produkter i våra butiker. säger Jan Ljungblom, Chef Kategori Ost & Mejeri, ICA.

Läs mer om ICA på www.ica.se.

 

SVERIGES GÅRDSMEJRISTER
Sveriges Gårdsmejerister samordnar den växande gruppen av hantverksmässiga mejerister i Sverige.
Har du kommit hit för att du är intresserad av ost – då har du kommit rätt. Här har vi samlat information om föreningen och våra medlemmar. Följ oss gärna på våra sociala medier för trevliga uppdateringar från hantverksmejeristernas vardag!

Läs mer på www.sverigesgardsmejerister.se